เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการปรับเวลาออมเเสง Daylight Saving Time (DST)

การเปลี่ยนฤดูนั้นมีผลจากการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะในแถบยุโรป และโซนอเมริกาที่มีเวลาต่างจากฝั่งเอเชียบ้านเรา

DST (Daylight Saving Time) หรือเรียกว่า Summer Time ส่วนภาษาไทยใช้คำว่า “เวลาออมแสง” เป็นการปรับเวลาฤดูร้อนของฝั่งยุโรป  เพราะเมื่อเข้าฤดูร้อน ดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนเวลาปกติ ทำให้เราควรจะปรับเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น และลดการใช้พลังงานในช่วงกลางคืนเพราะยังมีแสงสว่างให้ใช้จากดวงอาทิตย์อยู่ ทำให้ลดการเปิดไฟส่องสว่างลง และใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการปรับเวลาเลื่อนไปข้างหน้า  1 ชั่วโมงก่อนจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน และปรับกลับหลังฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว โดยปกติจะเป็นช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในยุโรปจะมีการปรับเวลา Daylight Saving Time ในเวลาตีสองของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม

เมื่อเทียบเวลาประเทศไทย กับ US ที่มีการปรับเวลาตาม Daylight Saving Time ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ช่วงเวลา US ต่างจากไทย 12 ชั่วโมง โดยเปลี่ยนช่วงเวลาจาก GMT -6 เป็น GMT -5

ส่วนเวลาของ UK นั้น ปรับตาม Daylight Saving Time วันนี้ (25 มีนาคม) โดยเวลาต่างจากไทย 7 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมงจาก โดยปรับจาก GMT +0 เป็น GMT +1

การปรับเวลา Daylight Saving Time หรือ เวลาออมแสง เป็นเรื่องปกติของฝั่งยุโรป หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ได้เกี่่ยวกับประเทศไทย แต่สำหรับนักลงทุนนั้นเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง เพราะการปรับเวลาออมแสงนั้นจะมีผลเรื่องเวลาของโบรกเกอร์บางโบรกเกอร์นั้นก็มีการปรับเวลาเช่นกันซึ่งจะส่งผลต่อการออกออเดอร์ของ Ea จะสังเกตุได้จากการส่งหนังสือเตือนของโบรกเกอร์ เช่น

โบรกเกอร์ XM ได้แจ้งประกาศปรับเวลาให้นักลงทุนทราบถึงการปรับเปลี่ยนเวลาของโบรกเกอร์ XM

โบรกเกอร์ xm

ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสงของปี 2023

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากจะมีการปรับเวลาออมแสงตามฤดูกาล ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 3 เมษายนอันเป็นผลมาจากการปรับเวลาออมแสง (Daylight Savings Time) ตามฤดูกาล โดยเวลาทำการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหลังจากช่วงวันดังกล่าวเป็นต้นไป

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 12/03 13-16/03 17/03 19/03
ฟอเร็กซ์ เปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 23:05 น. ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. เปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 23:05 น.
ทองคำ/เงิน ปิดทำการซื้อขาย 00:05-22:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. ปิดทำการซื้อขาย
หุ้นสหรัฐ   15:40-21:55 15:40-21:55  
หุ้นบราซิล   15:40-21:55 15:40-21:55  
หุ้นแคนาดา   15:40-21:55 15:40-21:55  
หุ้นสหรัฐ   15:40-21:55 15:40-21:55  
 
ตราสาร 20-23/03 24/03 27/03
ฟอเร็กซ์ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. ซื้อขายปกติ
ทองคำ/เงิน 00:05-22:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
 
ตราสาร จันทร์ อังคาร – พฤหัสบดี ศุกร์ ระยะเวลา
COCOA-MAY23 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
COFFE-MAY23 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
CORN-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SBEAN-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
WHEAT-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
COTTO-MAY23 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
HGCOP-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SUGAR-MAY23 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US100-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US100-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US30-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US30-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US30Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US500-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US500-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US500Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
USDX-MAR23 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
USDX-JUN23 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
JP225-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
JP225Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
PALL-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
PLAT-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
PLAT-JUL23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
NGAS-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
NGAS-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OIL-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OIL-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OILMn-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OILMn-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
BRENT-MAY23 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GSOIL-APR23 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:45
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:45
ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 31 มีนาคม
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:45
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เป็นต้นไป
UK100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
UK100-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
UK100-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GER40Cash 00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GER40-MAR23 00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GER40-JUN23 00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-21:55
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
EU50Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:45 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
EU50-MAR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:45 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
EU50-JUN23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:45 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
FRA40Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
FRA40-MAR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
FRA40-APR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SWI20Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SWI20-JUN23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
NETH25Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์

โบรกเกอร์ Pepperstone ได้แจ้งประกาศปรับเวลาให้นักลงทุนทราบถึงการปรับเปลี่ยนเวลาของโบรกเกอร์ Pepperstone

 

Dear Cherdchai,

We have updated our trading hours page to reflect changes due to daylight savings.

On Sunday the 12th of March NY Daylight saving starts, as a result the server time on platforms will adjust from GMT+2 to GMT+3. On the 26th of March, UK/EUR Daylight saving will also start.

Our support team will be available if you require any assistance. For more information please visit the status page on our site.

สัญลักษณ์การซื้อขายที่ได้รับผลกระทบและเวลาปิดทำการใหม่มีดังต่อไปนี้:

March 2023 Market Holiday

All times set to GMT+3 (Server time)

Symbol 21/03/2023 22/03/2023
SA40 Closed Normal Trading

US DST March 2023

Symbols Current Sessions (GMT+2) Period from 13.03.2023-26.03.2023 (GMT+3)
AUS200 00:50-07:30, 08:10-22:59 01:50-08:30, 09:10-22:59
LDSugar 10:45-19:55 11:45-19:55
USDCZK, EURCZK 08:00-23:59 09:00-23:59
AU Shares 01:00-07:00 (stagger start) 02:00-08:00 (stagger start)
DE Shares 10:00-18:29 11:00-19:29
UK Shares 10:00-18:29 11:00-19:29
HK Shares 03:30-6:00,07:00-10:00 04:30-07:00,08:00-11:00
Sugar 10:30-20:00 11:30-20:00
Cryptos 24/07 with Sunday Break 10:00-12:00 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00
GER40 (Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 , (Fri): 01:05-02:00, 02:15-22:59 (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59, (Fri): 01:05-03:00, 03:15-22:59
FRA40 09:00-22:55 10:00-23:55
MidDE50 10:00-18:25 11:00-19:25
NETH25 09:00-22:45 10:00-23:45
NOR25 10:00-17:15 11:00-18:15
SWI20 09:00-22:45 10:00-23:45
GERTEC30 10:00-18:25 11:00-19:25
CHINAH 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00
SA40 08:30-17:25 09:30-18:25
HK50 “(Mon)01:00-02:45;03:15-06:45;07:00-23:59 (Tue-Thu)00:01-02:45;03:15-06:45;07:00-23:59 (Fri)00:01-02:45;03:15-06:45;07:00-23:55” “(Mon)01:00-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Tue-Thu)00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Fri)00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:55”

Forex

Forex Local hours (GMT +11) Trading hours (GMT+3)
Most forex pairs Opens Monday 07:01 – Non-tradable 06:59-07:01 (closes Saturday 06:55) 24/5
USD/RUB 17:15 – 06:30 10:15-23:30
USD/CZK 15:00 – 06:59 09:00-23:59
EUR/CZK 15:00 – 06:59 09:00-23:59

Index CFDs

 

Index CFDs Local hours (GMT+11) Trading hours (GMT+3)
“EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, US2000 and CN50” Opens 08:00 Monday | 07:01-06:59 (Saturday close 06:55) 00:01 – 23:59 (Monday opens 01:00; Friday close 23:55)
GER40 same as on website (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 , (Fri): 01:05-03:00, 03:15-22:59
AUS200 same as on website 01:50-08:30, 09:10-22:59
FRA40 same as on website 10:00-23:55
NAS100 same as on website 01:00 – 23:15, 23:30 – 23:59 (Friday close 23:55)
HK50 Opens 09:00 Monday | 08:01-07:59(Saturday close 07:55) “(Mon)01:00-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Tue-Thu)00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Fri)00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:55”
MidDE50 Opens 19:00 Monday | 19:00-next day 03:25 (Saturday close 03:25) 11:00-19:25
NETH25 Opens 18:00 Monday | 18:00-next day 07:45 (Saturday close 07:45) 10:00-23:45
NOR25 Opens 19:00 Monday | 19:00-next day 02:15 (Saturday close 02:15) 11:00-18:15
SWI20 Opens 18:00 Monday | 18:00-next day 07:45 (Saturday close 07:45) 10:00-23:45
GERTEC30 Opens 19:00 Monday | 19:00-next day 03:25 (Saturday close 03:25) 11:00-19:25
CHINAH 12:15-15:00,16:00-19:30,20:15-next day 04:00 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00
SA40 Opens 17:30 Monday | 17:30-next day 02:25 (Saturday close 02:25) 09:30-18:25

Cryptocurrencies

Cryptocurrency
Daily Break (GMT+3) Trading Hours
Monday to Friday Saturday Sunday
ADAUSD, AVAXUSD, BCHUSD,BNBUSD, BTCUSD,” DASHUSD, DOGEUSD, DOTUSD, EOSUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, LUNAUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD, XAUBTC, XLMUSD, XRPUSD, XTZUSD 24/5 00:00 – 01:00 11:00 – 13:00
Dash 24/5 Closed Closed
Crypto10, Crypto20, Crypto30 24/5 00:00 – 01:00 No Break

Share CFDs

Our Share CFDs can be traded during the New York session. Also, we’re one of the few brokers offering extended market hours on US equities. This includes when earnings are typically released, helping you reduce risk or take a position before the next day’s open.

Share CFDs Local hours (GMT +11) Trading hours (GMT+3)
AU Share CFDs 10:01 – 04:00 03:01-09:00(staggered start) until 2nd of October/ 02:01 – 08:00 (staggered start) from 2nd of October
US Share CFDs 23:31 – 05:55 16:31 – 22:55
German Share CFDs 05:31 – 01:55 10:00 – 18:29
HK Share CFDs 11:30-14:00, 15:00-18:00 4:30-7:00, 8:00-11:00

 

ดังนั้นแล้วนักลงทุนทุกท่านจึงควรหมั่นดูแลพอทที่ลงทุนเพื่อสังเกตุความผิดปกติด้วย ด้วยความปรารถณาจากทีมงาน Eaforexbroker

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *