เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการปรับเวลาออมเเสง Daylight Saving Time (DST)

การเปลี่ยนฤดูนั้นมีผลจากการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะในแถบยุโรป และโซนอเมริกาที่มีเวลาต่างจากฝั่งเอเชียบ้านเรา

DST (Daylight Saving Time) หรือเรียกว่า Summer Time ส่วนภาษาไทยใช้คำว่า “เวลาออมแสง” เป็นการปรับเวลาฤดูร้อนของฝั่งยุโรป  เพราะเมื่อเข้าฤดูร้อน ดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนเวลาปกติ ทำให้เราควรจะปรับเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น และลดการใช้พลังงานในช่วงกลางคืนเพราะยังมีแสงสว่างให้ใช้จากดวงอาทิตย์อยู่ ทำให้ลดการเปิดไฟส่องสว่างลง และใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการปรับเวลาเลื่อนไปข้างหน้า  1 ชั่วโมงก่อนจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน และปรับกลับหลังฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว โดยปกติจะเป็นช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในยุโรปจะมีการปรับเวลา Daylight Saving Time ในเวลาตีสองของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม

เมื่อเทียบเวลาประเทศไทย กับ US ที่มีการปรับเวลาตาม Daylight Saving Time ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ช่วงเวลา US ต่างจากไทย 12 ชั่วโมง โดยเปลี่ยนช่วงเวลาจาก GMT -6 เป็น GMT -5

ส่วนเวลาของ UK นั้น ปรับตาม Daylight Saving Time วันนี้ (25 มีนาคม) โดยเวลาต่างจากไทย 7 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมงจาก โดยปรับจาก GMT +0 เป็น GMT +1

การปรับเวลา Daylight Saving Time หรือ เวลาออมแสง เป็นเรื่องปกติของฝั่งยุโรป หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ได้เกี่่ยวกับประเทศไทย แต่สำหรับนักลงทุนนั้นเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง เพราะการปรับเวลาออมแสงนั้นจะมีผลเรื่องเวลาของโบรกเกอร์บางโบรกเกอร์นั้นก็มีการปรับเวลาเช่นกันซึ่งจะส่งผลต่อการออกออเดอร์ของ Ea จะสังเกตุได้จากการส่งหนังสือเตือนของโบรกเกอร์ เช่น

โบรกเกอร์ XM ได้แจ้งประกาศปรับเวลาให้นักลงทุนทราบถึงการปรับเปลี่ยนเวลาของโบรกเกอร์ XM

โบรกเกอร์ xm

ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสงของปี 2022

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากจะมีการปรับเวลาออมแสงตามฤดูกาล ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 13 ถึง 25 มีนาคม และจะกลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงวันดังกล่าว

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

 
ตราสาร 13/03 14-17/03 18/03
ฟอเร็กซ์ เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50
Gold/Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50
หุ้นสหรัฐ   15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นบราซิล   15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นแคนาดา   15:40-21:55 15:40-21:55
 
ตราสาร 20/03 21-24/03 25/03 28/03
Forex เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Gold/Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ   15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นบราซิล   15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา   15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
ตราสาร จันทร์ อังคาร-พฤหัสบดี ศุกร์ ช่วงเวลา
COCOA-MAY22 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
COFFE-MAY22 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
CORN-MAY22 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
SBEAN-MAY22 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
WHEAT-MAY22 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
COTTO-MAY22 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
HGCOP-MAY22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
SUGAR-MAY22 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US100-MAR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US100-JUN22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US30-MAR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US30-JUN22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US30Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US500-MAR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US500-JUN22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
US500Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
USDX-MAR22 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
USDX-JUN22 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
JP225-JUN22 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
PALL-JUN22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
PLAT-APR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
PLAT-JUL22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
NGAS-APR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
OIL-APR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
OIL-MAY22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
OILMn-APR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
OILMn-MAY22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
BRENT-MAY22 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
GSOIL-APR22 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10
ตั้งแต่ 28 มีนาคมถึง 1 เมษายน
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:10
ตั้งแต่ 4 เมษายนเป็นต้นไป
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
ตั้งแต่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป
UK100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
UK100-MAR22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
UK100-JUN22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
GER40Cash 00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
GER40-MAR22 00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
GER40-JUN22 00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
EU50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
EU50-MAR22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
EU50-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
FRA40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
FRA40-MAR22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
FRA40-APR22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
SWI20Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
SWI20-MAR22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
SWI20-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม
NETH25Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 14 ถึง 25 มีนาคม

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์

โบรกเกอร์ Eightcap ได้แจ้งประกาศปรับเวลาให้นักลงทุนทราบถึงการปรับเปลี่ยนเวลาของโบรกเกอร์ Eightcap

 

โปรดทราบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณจะเริ่มในสัปดาห์หน้าบริษัทขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565  เวลาเปิดทำการของแพลตฟอร์มการซื้อขาย Eightcap MetaTrader ของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งชั่วโมง เวลาที่แสดงภายในแพลตฟอร์มจะย้ายไปเป็น GMT + 3 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเวลาเวลาออมแสง (Daylight Saving) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

สัญลักษณ์การซื้อขายที่ได้รับผลกระทบและเวลาปิดทำการใหม่มีดังต่อไปนี้:

วันที่ 14 มีนาคม (US Daylight Savings)

ตลาด สัญลักษณ์ เวลาทำการ
สัญลักษณ์ ASX200 01:50 – 08:30, 09:10 – 23:00
  EUSTX50 03:15 – 24:00
  GER30 03:15 – 24:00
  FRA40 10:00 – 24:00
  UK100 04:00-24:00
  HK50 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00
หุ้นสหรัฐ(MT5) LSE 11:05 – 19:25
  GER 11:05 – 19:25
  ASX 02:05 – 07:55

เวลาแพลตฟอร์มเปลี่ยนจาก GMT + 2 เป็น GMT + 3

ต้องดำเนินการ: หากคุณซื้อขายโดยใช้ EA, หุ่นยนต์หรือระบบอัลกอริทึมอื่น ๆ คุณอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องปรับ GMTก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่

ดังนั้นแล้วนักลงทุนทุกท่านจึงควรหมั่นดูแลพอทที่ลงทุนเพื่อสังเกตุความผิดปกติด้วย ด้วยความปรารถณาจากทีมงาน Eaforexbroker

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น